Bläddra

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2013 (HFD)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2013 (HFD)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister.