Bläddra

Hopp och tröst : tankar och böner

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här

Hopp och tröst : tankar och böner

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här
Boken vill ge oss hopp och tröst, inspirera till bön och förbön och hjälpa oss att hitta riktningen framåt också under konstiga, svåra och förvirrande omständigheter. Författaren skriver i bokens inledning: »Vi behöver hjälpas åt att hitta stigarna genom ödemarken, att söka tröst i tröstlösheten och hopp i hopplösheten. Berättelserna och bönerna i denna lilla bok kommer ur mina egna erfarenheter av Gudsstigar som öppnat sig i tillvaron. Läs gärna en berättelse i taget, lägg sedan ifrån dig boken och sök i ditt liv och ditt inre efter dina egna erfarenheter av tröst och hopp. Dela gärna dina berättelser vidare till någon annan, liksom jag nu gör till dig.» Bokens finstämda illustrationer har utförts av Catharina Hansson, omslagsfotot av Michael Mueller. Anna Alebo är stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan på Killans bönegård på Österlen. Som författare är hon känd för ett varmt och personligt tilltal, ett vardagsnära bildspråk och en djup och rik förankring i kristen vägledningstradition. Kända titlar är »Vandra med Frälsarkransen» (Verbum) och Ärkebiskopens fastebok »En Gud på knä» (Verbum).