Bläddra

Hoppets politik : feministisk aktivism i Sverige idag

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Hoppets politik : feministisk aktivism i Sverige idag

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
"Vad är feminism för dig?" Frågan ställs till några av dem som kommer till tals i feministisk aktivism i Sverige idag. Deras svar illustrerar att feminism är en brokig politisk praktik, som bottnar i känslor av solidaritet och gemenskap, en vilja att göra motstånd mot orättvisor och en vilja att förändra. Vad detta innebär, och hur det görs, är vad den här boken handlar om. Genom kärlek och arbete skapas den politiska praktik som undersöks i den här boken: feministisk aktivism. Att förstå feministisk aktivism som hoppets politik handlar inte om någon form av optimism. Hoppet signalerar istället en insikt om kampens betydelse och dess mening, vilket därmed blir en påminnelse om dess nödvändighet. Feministiska aktivister skapar berättelser som är förändrande. Genom aktioner, workshops, demonstrationer, vid möten och på festivaler, i texter och i samtal skapar feministiska aktivister konkreta förändringar - av språkbruk, pedagogiska modeller, lagstiftning, rekryteringsprocesser och kulturpolitik. Men de berättelser som feministiska aktivister producerar leder också till en förändring av oss som människor, av de relationer vi har till varandra och av samhället i stort. Mia Liinason är Wallenberg Academy Fellow och universitetslektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Marta Cuesta är docent i sociologi och universitetslektor verksam vid Högskolan i Halmstad.