Bläddra

Hörövningar i svenska som andraspråk

Köp här

Hörövningar i svenska som andraspråk

Köp här
Detta läromedel består av en bok (66 sidor) och en CD-skiva (80 minuter). Alla övningar (36 stycken) i boken görs skriftligt med hjälp av en inspelad text, dialog eller liknande. Uppgifterna är t.ex. att uppfatta tal, klockan eller priser, svara på frågor till en dialog eller text, avsluta en dialog, hitta ord som inte passar in, förstå vad en dialog handlar om och mycket annat. Eleven kan göra övningarna helt på egen hand eftersom både facit och utskrift av de inspelade texterna finns med.