Bläddra

Hotellet

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Hotellet

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

På ett hotell i en större, nordligt belägen stad arbetar Nattportiern och Nattvakten sida vid sida. En natt exploderar en bil i hotellgaraget. Ingen människa kommer till skada men man kan anta att det rör sig om ett attentat. Samtidigt har en kvinna smittats av ett virus och en ung man befinner sig i en bergstrakt långt bort med en bit bröd i ena handen och med en vag förhoppning om att snart få en kalasjnikov placerad i den andra.

Vad har egentligen hänt? Hur hänger historien ihop? Hänger den ihop?
Ola Klippviks debutroman Hotellet är en berättelse om skuld i existentiell och moralisk mening och kan på ett plan tolkas som en allegori över västvärlden efter elfte september.