Bläddra

Humanistin materialismi

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Humanistin materialismi

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Teoksessa kootaan esitetään humanistin materialismiksi nimetty maailmankuva. Se lähtee rakentumaan fysiikasta edeten kuvailun tasolta toiselle muodostaen eri tasojen vuorovaikutuksena kokonaisuuden. Keskeisellä sijalla ovat tietoisuuden synnyn selitys fysikaalisena ja biologisena ilmiönä ja aivotoimintana. Talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä analysoidaan tältä pohjalta evoluutiolla täydentäen. Osansa saavat myös muun muassa kuoleman äärikysymys ja uskonnon merkitys. Kaiken kattavana luonnonoikeudellisena prinsiippinä on biosfäärin rajallinen kestokyky. Kirjassa liikutaan reippaasti eri tieteen aloilla, historian aikakausilla ja kulttuureissa. Humanistinen materialismi nähdään luonnon, ihmisen ja niiden yhteisten lainalaisuuksien ymmärtämisestä kumpuavana asenteena ja maailmankuvana. Ei minään luettelona elämän ja luonnon mysteerien lopullisista selityksistä. Tuloksena on varsin poikkeuksellinen ja okonaisvaltainen puheenvuoro keskusteluun uuden tarinan tarpeesta. Kirjan runsas lähdeaineisto tarjoaa lukijalle mahdollisuuden kiinnostuksen mukaan syventää tietojaan eri aihealueilta. Etukannen kuva: Kirjoittajan ”valoteos” mökiltä nimeltään ”Aivot”. Takakannen kuva: Filosofin kuopan riittävän syväksi kaivaminen vaatii tuekseen materialismin teräksiset tukirakenteet kuten tässä larsenin teräspontit.