Bläddra

Hundens betydelse i vården : erfarenheter och praktiska råd

Köp här

Hundens betydelse i vården : erfarenheter och praktiska råd

Köp här
Husdjuren - speciellt hunden - betyder mycket för människan  fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det gäller såväl vid  vård av svårt sjuka i livets slutskede som vid vård inom särskilda  boenden eller i det egna hemmet.

Boken belyser hundens betydelse och det psykosociala stöd som en hund kan erbjuda både inom äldreomsorgen och inom  cancervården. Den terapeutiskt arbetande hundens behov av  korrekt skötsel och vård tas upp och flera praktiska råd ges.  Hundens roll som tröstare och terapeut, djur och människa i  glädje och sorg - det är vad denna bok vill visa på, inte minst  genom ett flertal fallbeskrivningar.

Bokens tre författare har alla egna erfarenheter av relationen mellan människa och djur, både som läkare, veterinär och som vanliga hund- och djurägare.

Boken vänder sig till personal och beslutsfattare inom vård och omsorg, studerande inom veterinär- och omsorgsutbildningarna och självklart till den hund- och djurintresserade