Bläddra

Hur kort är nu?

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
Köp här

Hur kort är nu?

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
Köp här
En filosofisk romanthriller om arbetsmarknad, sex och religion i den världsligt bekanta hamnstaden Gothenburg. Göteborg år 2014. Tolv människor nämns slumpmässigt i ett testamente. Deras liv flätas plötsligt samman. Några dör, några försvinner. Finns en förbannelse över testamentet? Eller en förrädare? Allt medan den gamle skeppsbyggaren Eskil vandrar runt i staden och blickar tillbaka över Göteborgs historia. I romanens andra del utvecklas detta mot den “femte graden”,där boken inte bara förblir en bok. Existensens grundvalar omkastas, omprövas, utvidgas i denna filosofiska spänningsroman. Är essensen att vi vet eller förstår ingenting om ingenting, som kanske är någonting, för var slutar hälften av hälften?