Bläddra

Hvordan gjøre dokumentanalyse : en praksisorientert metode

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Hvordan gjøre dokumentanalyse : en praksisorientert metode

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Dokumenter er overalt – de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og forskere. Denne boka viser hvordan du kan utnytte det rike potensialet som ligger i dokumentene. I Hvordan gjøre dokumentanalyse får du praktiske råd og et tverrfaglig analytisk rammeverk for å gjøre dokumentanalyse. Gjennom forklaringer og eksempler lærer du hvordan du kan: følge dokumentenes bevegelser i samfunnet undersøke dokumentenes betydning i en sak forstå hvordan dokumenter blir til og endrer seg kartlegge hvordan dokumenter henger sammen plassere dokumentene i et praksisfelt analysere dokumenter som tekst Hvordan gjøre dokumentanalyse fungerer som en metodisk verktøykasse som gjør det mulig å kombinere tekstanalyse, arkivstudier, intervjuer, feltarbeid og digitale metoder.