Bläddra

Hyfs, hälsa och gemensamma värden : Studier av skolans komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Hyfs, hälsa och gemensamma värden : Studier av skolans komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Skolans fostrans- eller värdegrundsuppdrag är komplext och mångsidigt. Att skolan ska fostra i enlighet med demokratiska, grundläggande värderingar skrivs tydligt fram i läroplanen. Men hur iscensätts uppdraget i svenska skolor?

Forskningsgruppen Livskunskap i skolan (FOLKS) har under flera års tid följt utvecklingen av de fostrans- och värdegrundsaktiviteter som bedrivs runt om i landet. Hyfs, hälsa och gemensamma värden presenterar resultat från denna forskning och tar upp frågor som: Kan man fostra till ett hälsosamt och socialt gott liv? Är skolan en lättköpt arena för kommersiella aktörer i livskunskapsbranschen? Riskerar skolan att bli en alltmer terapeutisk verksamhet? Hur fungerar aktiviteter som mindfulness och social och emotionell träning i klassrummet? Och hur påverkas lärarrollen av dessa aktiviteter?

Boken vänder sig till verksamma lärare, lärarstudenter och andra som har intresse för skolans fostrande, socialiserande uppdrag.