Bläddra

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Köp här

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Köp här
Här lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken är värdefull för alla som söker en översiktlig framställning av nyttjanderätten.