Bläddra

I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar?

Denna värdefulla handbok ger kunskap, metoder och förhållningssätt i det viktiga arbetet med våldsutsatta kvinnor. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler på våld, ger praktiskt stöd och ett gott bemötande. Motiverande samtal och bearbetande samtal med våldsutsatta kvinnor behandlas i var sitt kapitel. Här finns även underlag för diskussioner samt för att utveckla rutiner på arbetsplatsen eller i organisationen.

I arbete med våldsutsatta kvinnor - Handbok för yrkesverksamma är yrkesövergripande och vänder sig till dig som arbetar med människor inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, skolor, ungdomsmottagningar, kyrkan eller inom en frivilligorganisation. Boken är även lämplig för utbildningar inom dessa områden.

Detta är den tredje omarbetade upplagan.

Om författarna
Huvudförfattare är Josefin Grände och Lisa Lundberg.

Josefin Grände är författare, terapeut och handledare med fokus på kvinnofridsfrågor. Hon har tidigare arbetat på Alla Kvinnors Hus, Team för Våldtagna Kvinnor, Brottsförebyggande rådet och Operation Kvinnofrid.

Lisa Lundberg är socionom och har lång erfarenhet av arbete med kvinnor utsatta för våld och våldtäkt, bland annat på Alla Kvinnors Hus. I dag arbetar hon på Kriscentrum för kvinnor, Stockholms stads verksamhet för våldsutsatta kvinnor.

Ett särskilt kapitel behandlar barn som upplever våld i hemmet. Kapitlet är skrivet av Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola.