Bläddra

I bergsmans spår : en turisthandbok om Bergslagen

Köp här

I bergsmans spår : en turisthandbok om Bergslagen

Köp här
Våra förfäders liv i Bergslagen har gett många avtryck. Hyttor, gruvor och slagghögar visar på kärnverk-samheten. Runt denna kärnverksamhet växte det upp en infrastuktur vars spår idag kan ses. Vattenhjul och stånggångar är exempel på lösningar för att pumpa upp vatten ur gruvorna. Ett eldorade för teknikfreaks. Kalk behövdes till masugnen. Den bröts i kalkbrott och brändes i kalkugnar. I naturen kan vi se hur orkidéerna trivs i kalkrik mark. Skogen gav virke till kolning och tillmakning. Det blev skogsbrist. Sedan kom krutet. Idag kan man se gamla krutmagasin i byarna. Med tiden utvecklade Nobel dynamiten. Besök hans museum och gör en resa i sprängteknikens spår! Den egna kunskapen utvecklades genom att bl a kunnigt folk med erfarenhet från bergsbruk flyttade hit. På studieresor utomlands lärde sig våra tekniker mera och genom studiebesök utifrån delade vi med oss av vår kunskap.