Bläddra

I farmacins tjänst : upplevelser av yrke och föreningsliv

Kategorier: Apotek och farmaceuter Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

I farmacins tjänst : upplevelser av yrke och föreningsliv

Kategorier: Apotek och farmaceuter Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Leif H Eklund har varit aktiv inom svensk farmaci under drygt 50 år. Hans insatser innefattar anställningar inom apoteksväsendet och ideella uppdrag i kommittéer och styrelser. De spänner över läkemedelsinformation, utbildningsfrågor, logistik, harmoniseringar, föreskrifter, läkemedelsekonomi, nordisk och internationell farmaci, kultur och farmacihistoria. I memoarerna berättar han om sina erfarenheter från dessa områden, om moderniseringen av apoteken och användning av läkemedel under dessa år. Dessutom, som en centralt placerad observatör, redogör han för turerna bakom bildandet av Apoteksbolaget. Leif kom att ägna ett omfattande arbete åt Apotekarsocieteten: informationschef, direktörassistent, VD, styrelseordförande, ordförande i dess finanskommitté, i Farmacihistoriska Sällskapet och i Kulturrådet. Trots sina snart 80 år är han fortfarande på "Societeten" minst en dag i veckan.