Bläddra

I förening : är en handbok i föreningsarbete

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: klubbar och sällskap
Köp här

I förening : är en handbok i föreningsarbete

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: klubbar och sällskap
Köp här
I förening är en handbok i föreningsarbete. Materialet vänder sig till ideellt engagerade, och särskilt personer inom de grund-, medlems- och samverkande organisationer som SV arbetar med. Materialet tar upp rollfördelning och ansvar i en ideell förening, mötesformer, arbetssätt och hanterar såväl formellt beslutsfattande som processinriktade möten och medlemsfrågor. Boken kan användas som underlag för en studiecirkel eller utbildningsdag för fördjupad förståelse för hur en ideell förening fungerar. Till materialet finns också förslag på studieplaner och utbildningsupplägg samt fallövningar och ett stort antal mallar för praktiskt föreningsarbete