Bläddra

I gränslandet : social trygghet vid gränsarbete i Norden : delbetänkande (SOU 2011:74)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

I gränslandet : social trygghet vid gränsarbete i Norden : delbetänkande (SOU 2011:74)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Fyra sätt att hantera gränsjobbares problem!

Presenterar en analys av gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden med förslag på hur dessa ska kunna åtgärdas.
Fyra kategorier av gränshinder har identifierats:
1. På väg att lösas: De långa handläggningstiderna hos Norges arbeids- och velferdsetat (NAV) samt att kravet på åtta veckors heltidsarbete i Norge förhindrar rätten att tillgodoräkna sig tidigare arbete i Sverige när det gäller a-kassan.

2. Tolkning och tillämpning av de olika ländernas regelverk: Gäller främst problemet med att välja medlemskap i arbetslandets resp. bosättningslandets a-kassa samt Norges arbeidsavklaringspeng.

3. Rättslig reglering i Sverige: Gäller t.ex. medlemskap i a-kassa efter 64 års ålder och kortare avbrott i medlemskapet.

4. Rättslig reglering och tillämpning i andra länder: Gäller t.ex. Finlands undantagsregel när det gäller rätt till sjukpenning för den som inte är permanent bosatt i landet.

För svensk del föreslås lagändringar. I andra fall föreslås att regeringen tar upp problemen i existerande samverkansorgan (Nordiska rådet, Gränshinderforum, EU:s Administrativa kommission m.fl.).