Bläddra

I gränslandet till Gräsö Kungsgård

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

I gränslandet till Gräsö Kungsgård

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Syftet med denna skrift är att dokumentera min mor Annas upplevelser under sin uppväxt och den miljö hon växte upp i.
 Skriften vänder sig närmast till barn och barnbarn och närmaste släkten i övrigt, men kan även vara ett bidrag till ökad kunskap om hur man levde på denna del av Gräsö i början av förra seklet.

Skriftens första del innehåller huvudsakligen Annas berättelser, varefter det följer en sammanställning över gårdarna, och vilka som bebodde dem. Sammanställningen är inte komplett, men kan kompletteras och med tiden bli mera fullständig.
 Kapitlet ”Tragiska händelser” är inlagt för att läsaren skall förstå under vilka besvärliga förhållanden som människorna då levde, och att dödsfall i familjerna inte var någon ovanlig företeelse.
 En artikel ur Östhammars tidningen angående en kolares liv har inlagts som en bilaga för att beskriva en verksamhet, som inte nu förekommer, men som var relativt vanlig under aktuell tid på Gräsö och andra platser runt järnbruken.