Bläddra

I huvet på en gammal agronom

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

I huvet på en gammal agronom

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Bengt Gustafsson föddes 1930 i Vissefjärda socken i sydöstra Småland på gränsen till Blekinge. I denna gräns- och utvandrartrakt, som en gång bl.a. hyste upprorsmannen Nils Dacke, har hans släkt varit bönder i sekler. Efter studentexamen vid Kalmar Högre Allmänna läroverk (nuvarande Stagnelius skolan) och universitetsstudier i Uppsala (Ultuna) och USA (Purdue) var han under nästan 40 år knuten till nuvarande Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Alnarp) som avdelningschef och docent i lantbrukets byggnadsteknik. Åren 1981-84 tjänstgjorde han som arbetsmiljöattache´på svenska ambassaden i Washington DC för USA och Kanada, och invaldes 1985 i Kungl. S kogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Här utgivna bidrag är skrivna sporadiskt under 2000- talets två första decennier och sammanställda oredigerade under pågående covid-19 pandemi.