Bläddra

I kärlekens tjänst : från Nathan och Anna Söderbloms humanitära verksamhet

Köp här

I kärlekens tjänst : från Nathan och Anna Söderbloms humanitära verksamhet

Köp här
Första världskrigets utbrott 1914 berörde djupt det europeiskt och ekumeniskt sinnade ärkebiskopsparet Nathan och Anna Söderblom. Mot nöden i krigets spår arbetade de med Svenska Röda korset: först för krigsfångar och från 1919 för svältande barn i Tyskland och Österrike. Krigsbarnsverksamhetens adress i SRK:s Uppsaladistrikt var Ärkebiskopsgården. Barmhärtighetsverket gav Söderblom en unik position visavi trosbröderna i Tyskland. Åren efter den bittra Versaillesfreden inbjöds han upprepat till kyrkodagar där. Här säkrades för framtiden den tyska evangeliska kyrkans anslutning till den ekumeniska rörelsen i en anda av tacksamhet, som stärktes än mer av det svenska episkopatets protest 1923 mot våldet i den franskbelgiska ockupationen av Ruhr. Den sedan 1920-talet alltjämt växande judefientligheten i Tyskland fördömde Söderblom före sin död 1931. Kampen mot antisemitismen övertog Anna Söderblom med kulmen i ett anförande på Ekumeniska rådets möte 1936 i Chamby. 1939 möjliggjorde hennes inbjudan den tyske musikhistorikern Richard Engländers emigration till Sverige. Men förgäves var försöken 1941-1942 att rädda systern, Käthe Engländer, undan Förintelsen. Staffan Runestam (f. 1928) är fil. doktor i historia och f.d. förste bibliotekarie på Carolina Rediviva. Han är teol. hedersdoktor vid Uppsala universitet.