Bläddra

I love pop art

Köp här

I love pop art

Köp här
"Samlandet är i sig självt en intressant företeelse. En samling kan uppkomma av många olika anledningar och byggas upp på ett stort antal sätt; tematiskt, tekniskt, geografiskt, kategoriskt etc. eller helt utan urskiljning. Det är själva samlandet som för vissa samlare är det viktiga - inte artefakten. Andra i sin tur fokuserar blint på artefakten.

Prins Eugen samlade konst för konstens egen skull och hans samling är en av de förnämsta av svensk bildkonst och svensk skulptur."

"I LOVE POP ART visar en kollektion av konstverk som inlånats från Lilja Art Foundation och som för stiftelsens räkning förvärvats av en enda person; nämligen Torsten Lilja." Ur förordet av Elsebeth Welander-Berggren