Bläddra

I samhällets tjänst

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

I samhällets tjänst

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här
Innehåll: Förord Oloph Bexell: När teologiprofessorerna fick religionsfrihet Åke Frändberg: Vad är en rättighet? Carl Frängsmyr: Gud, Gustaf Adolf och Sveriges försvar. Fosterländska studentförbundet i 1890-talets Uppsala Satu Gröndahl: Fjäll i förvandling. Sydsamiska röster under hundra år Allan Gut: Oändligheten är inte som alla andra tal Kerstin Hulter Åsberg: Doktor Höjers undersökning av doktor Eichfuss. Ett medicinhistoriskt möte under baltutlämningen Gunnar Ingelman: Slumpen gynnar det förberedda jaget – och laget Lars-Gunnar Larsson: Märkesmän och traditioner i fenno-ugristikens historieskrivning Caroline Liberg: Svenskämnet och att göra sin stämma hörd i tidiga år Sten Lunell: Om modeller i och bortom kvantkemin Ulf Magnusson: Det där om djuren och antibiotikaresistensen Lena Marcusson: Generaldirektörer och andra myndighetschefer. Lojala genomförare eller självständiga ämbetsmän? Olle Matsson: ”A single bright-green line”. Om upptäckten av grundämnet tallium och dess användning som mordgift i fiktion och verklighet Nils Mårtensson: Hur Uppsala möjliggjorde storsatsningen på MAX IV i Lund Stefan Mähl: Martin Luthers skrifter i tysk översättning. Om språkliga och kulturella barriärer i reformationens tidevarv Stig Strömholm: Kan man vara konservativ idag?