Bläddra

I spåren efter hemstranden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

I spåren efter hemstranden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Är poesi något gudomligt? Ja, säger Shelley.

Poesin omfattar alla vetenskaper och är någonting

som alla vetenskaper måste åberopa sig

på. Den är alla tankesystems rot och blomma.

Den skänker odödlighet åt allt som är sant och

vackert, och framför allt hejdar den bortflyende

insikter, uppenbarelser och den förvandlar

allt som den rör vid. Det poesin rör vid får existens. Såsom Meänmaa.

Skulle det och dess innersta själ finnas till

utan Kexis kväden? Blir Meänmaa mer till med

detta diktepos?