Bläddra

I stället för vetande?

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

I stället för vetande?

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
I stället för vetande? är en bok som på varje sida åskådliggör den filosofiska självreflexionens villkor. Att läsa den innebär att aktivt delta i framväxandet av en ny förståelse av Wittgensteins sista arbete Om visshet och av filosofi som självförståelse.