Bläddra

Identitet inifrån : upplevelser av sig själv

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap

Identitet inifrån : upplevelser av sig själv

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Författaren filosoferar kring identitetsbegreppet ur olika infallsvinklar. Psykologisk identitet, social identitet, identitet som ett par, gruppidentitet, hemortsidentitet, släktidentitet m.m. Boken speglar mer än fyrtio års erfarenhet från psykologarbete med barn- och ungdomar. Den beskriver både arbetssätt och teoretiska betraktelser. I boken beskrivs en psykologisk ram, och upplevelser av sig själv i relationer. Den behandlar både existentiella frågor och frågor om identitet.