Bläddra

Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion

Köp här

Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion

Köp här
Förebyggande hälsoarbete blir allt viktigare!

Boken "Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion" har genomgått en kraftig revidering och också kompletterats med nya avsnitt och en helt ny del om hälsopromotion. Revideringen har bl a inneburit att diskussionen om hälsofrågorna kompletterats. Teorikapitlet om fysisk aktivitet är justerat vilket också påverkat vissa delar i praktikavsnittet. Andra nyheter är avsnitt om attityder och förhållningssätt, grupprocesser, konflikter, konflikthantering och en vägledningsmodell.

Den helt nya delen om hälsopromotion utvecklar ett resonemang om vad som menas med hälsopromotion och hälsofrämjande arbete. Den grundläggande frågan utifrån detta perspektiv är: Vad är det som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den? Kompletterande frågor är: Var skapas hälsa? Hur skapas hälsa? Du får en beskrivning av hur hälsopromotionen växt fram, idén med det hälsopromotiva arbetet och hur man kan omsätta dessa till praktisk handling.

Innehåll del 1:

Hälsa
Hälsoarbete
Friskvård
Idrottens roll i folkhälsoarbetet
Kunskapsområden
Levnadsvanor – livsstil
Om förändring och förändringsarbete
En vägledningsmodell
Pedagogiska aspekter på hälsoarbete
Praktiskt friskvårdsarbete
Verktyg i friskvårdsarbetet

Innehåll del 2:

Vad är hälsopromotion
Hälsopromotion som idé
Hälsopromotion som praktik
En arbetsmodell för hälsa, hälsoarbete – hälsopromotion
Planering – diskussion – vision
Litteratur
Bilagor
Studieplan

Författare:

Lars-Göran Rydqvist har arbetat i över 20 år som lärare och projektledare vid Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön. Han undervisar i ämnena idrottsmetodik, humanbiologi och friskvård. Lars-Göran har idrottslärarexamen och folkhögskollärarexamen. Han har kompletterat med bl.a. hälsovetenskapliga teorier 20 p. Idag arbetar Lars-Göran i första hand som lärare och handledare inom friskvårdsprogrammet på Bosön, som han också varit med att startat upp och utvecklat. Under det fysiska aktivitetsåret "Sätt Sverige i rörelse 2001" har Lars-Göran varit projektledare för idrottens gemensamma satsning "Idrotten sätter Sverige i rörelse". Han har också varit medförfattare till böckerna Tränarskap (SISU Idrottsböcker 1983), Ryggträna rätt (Media Nova 1993), och Friskt ledarskap - ledarskap i ett hälsoperspektiv (Prevent 1999).

Jan Winroth har arbetat som friskvårdskonsulent i företag i 14 år med både praktiskt och strategiskt hälsoarbete. De senaste 14 åren har Jan arbetat som universitetsadjunkt och bl a varit med att starta och utveckla Programmet i Hälsopromotion, 120 poäng, på högskolan i Vänersborg. Jan har också arbetat med uppdrag och uppdragsutbildningar mot arbetslivet och mot företagshälsovård. Jan är dessutom doktorand i pedagogik med inriktning mot frågor som rör hälsa på arbetsplatsen.