Bläddra

Idrottsledare för barn och ungdom

Köp här

Idrottsledare för barn och ungdom

Köp här
Idrottsledare för barn och ungdom är oumbärlig för dig som är tränare eller ledare för idrottande barn och ungdomar. Boken tar upp områden som barn och ungdomars utveckling, såväl fysisk, motorisk, psykisk och socialt samt ledarskapet och etikens betydelse. Det inledande kapitlet ”Barnet och ungdomen i centrum” tar upp viktiga frågor kring vad som påverkar utformningen av barn- och ungdomsidrott, varför barn och ungdomar egentligen idrottar och vad idrotten lär ut mer än att kasta en boll, slå ett slag eller springa snabbt. Ett särskilt kapitel har också ägnats åt att ge en mängd konkreta, pedagogiska tips till dig som ledare. Boken innehåller även fallbeskrivningar som frågeställningar där du som ledare och läsare får fundera till lite extra och som förhoppningsvis också hjälper dig att ta ställning i såväl enklare som svåra och komplicerade frågor.

Idrottsledare för barn och ungdom har skrivits av sju olika författare som alla bidragit med material från sitt specialområde. Sammantaget har denna grupp en stark förankring inom forskning och vetenskap där var och en är en auktoritet inom sitt område men de har också en gedigen kompetens och erfarenhet som ledare och tränare inom olika idrotter.