Bläddra

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg. SOU 2011:84

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Köp här

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg. SOU 2011:84

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Köp här
Utredningen anser att konventionens bestämmelser om vilotid och säkerhetsbesättning är av betydelse för säkerheten samt för hindrande av olyckor och tillbud. Dock har även framkommit att just de kostnader ett införande av vilotider och krav på säkerhetsbesättning skulle medföra innebär att incitamentet för fiskerinäringen påverkas negativt.