Bläddra

Implementering av sjuksköterskans kärnkompetenser

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Implementering av sjuksköterskans kärnkompetenser

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Implementering av sjuksköterskans kärnkompetenser är den tredje boken som handlar om sjuksköterskans kärnkompetenser. Boken vill inspirera alla som söker kunskap om hur sjuksköterskans kärnkompetenser kan implementeras i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. I bokens kapitel belyser författarna hur implementeringen av de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik kan genomföras.

Boken bidrar med kunskap, handlingsberedskap och förståelse för att kunna möta och hantera dagens och framtidens krav på en kvalitativt god hälso- och sjukvård. I det inledande kapitlet presenteras begreppet implementering och implementeringsstrategi. I de kommande kapitel ges exempel på hur implementering av de sex kärnkompetenserna kan genomföras.

Boken är avsedd som kurslitteratur för studenter på grundläggande och avancerad nivå, men passar även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.

Om författarna
Janeth Leksell är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska, med.dr och docent. Hon har en tjänst som omvårdnadsforskare vid Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Margret Lepp är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska, auktoriserad dramapedagog, fil.dr i pedagogik och professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdpedagogik vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och vid Høgskolen i Østfold, Halden, Norge.