Bläddra

Inbrottsstölden i Ol-Lars : hos Hemmansegaren Anders Andersson i Bondarf, Järfsö, 1891

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Sanna berättelser Sanna berättelser: brott
Köp här

Inbrottsstölden i Ol-Lars : hos Hemmansegaren Anders Andersson i Bondarf, Järfsö, 1891

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Sanna berättelser Sanna berättelser: brott
Köp här
Natten den 15–16 december 1891 utsattes min fädernegård Ol-Lars i byn Bondarv, Järvsö, för en fräck inbrottsstöld. Saker till ett värde av över 1000 kr stals – ett ganska stort belopp om man betänker att 1000 kr då motsvarar betalning för lika lång arbetstid som 1 miljon kr idag mätt med löneindex för en manlig industriarbetare. Inbrottet kunde genomföras obemärkt då allt husfolk fortfarande var kvar i gårdens bodeland i Sörby. Hemmagården stod således helt tom på folk. Varken gjorda efterlysningar om stöldgodset i landets Polisunderrättelser eller utfästelse av hittelön åt den som kunde skaffa bindande bevis å stöldens förövare gav något resultat. Men några månader senare i början av maj 1891 får den blivande mågen i Ol-Lars, Per Persson, se en yngre man på samhället iförda ett par byxor som igenkändes vara hans. Mannen var 24 år, hette Per Trolin och kom från Norrsäljesta. Han häktas och rannsakas men inget mer än byxorna, en söndersprättad väst och ett blå-vitt täcke återfanns av stöldgodset. Länsmannen trodde att det stulna hade förts till någon av Järvsö grannsocknar för omarbetning. Men en del saker skulle möjligen än idag kunna identifieras genom märkningen som gjordes med gårdens s. k. bomärke. Var finns tjuvgodset idag? Här återges allt vad man vet om stölden, polisarbetet och tjuvarna. Ett litet stycke svensk kriminalhistoria har tagits fram ur gömmorna – ett ”cold case” – och en liten bit av Järvsö sockens historia har blivit dokumenterad och levandegjord/Författaren