Bläddra

Industriellt husbyggande

Kategorier: Bygg- och tung industri Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Industriellt husbyggande

Kategorier: Bygg- och tung industri Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera ämnesområden – marknadskunskap, bygg­teknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet. Boken tar sin utgångspunkt i husbyggaren, entreprenören, och beskriver metoder för en lyckad integration av delarna och hur detta ökar värdet av helheten. Författarna redogör även för det industriella byggandets historia. Därefter presenteras metoder och koncept som utgör grunden för framgångsrikt industriellt byggande, metoder som även kan användas inom andra delar av byggindustrin. En förståelse för industriellt byggande ökar även förståelsen för affärsrelationer inom allt byggande. Bokens struktur bygger på åtta delområden: • Planering och kontroll av processen • Byggsystem • Prefabricering • Långsiktiga relationer • Logistik • ICT-verktyg • Kund- och marknadsfokus • Erfarenhetsåterföring Industriellt husbyggande vänder sig till såväl yrkesverksamma inom bygg­industrin som studenter vid universitet och högskolor.