Bläddra

Industriföretagets ekonomi : Atlas Copco Industriteknik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi

Industriföretagets ekonomi : Atlas Copco Industriteknik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Köp här
Hur styrs ett företag? Den här boken ger svar på frågan genom att följa ett industriföretag, Atlas Copco Industriteknik, för att få insikt i hur de planerar, genomför, redovisar och följer upp sin verksamhet. Här diskuteras aspekter som innovation, produktutveckling, finansiering, investering, marknadsföring, organisering, prissättning, produktion, produktkalkylering, utvärdering och redovisning. Hur gör Atlas Copco Industriteknik detta, och vilka andra metoder finns tillgängliga? Bokens perspektiv skiljer sig från andra läroböcker inom området, som vanligtvis börjar med att presentera allmänna modeller och sedan ger exempel på dessa. I den här boken kan läsaren i stället följa ett riktigt företag genom olika modeller och begrepp och därmed få en mer verklighetsbaserad förståelse för ämnet.