Bläddra

Inför den sista stund : om livshjälp och dödshjälp i olika länder

Kategorier: Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Inför den sista stund : om livshjälp och dödshjälp i olika länder

Kategorier: Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Den svenska debatten i dödshjälpsfrågan återkommer år efter år i dagstidningar, radio- och TV-program och i facktidskrifter som Läkartidningen. Opinionsundersökningar visar att de flesta i Sverige är för dödshjälp. I ett växande antal länder och delstater har läkare fått lagskyddad rätt att på olika sätt ge dödshjälp till svårt och obotligt sjuka. Nederländerna och Belgien har valt en väg som ger patienter större rätt till självbestämmande än vad som gäller i Oregon och Kalifornien. Vilken ordning är den bästa? Boken ger inblick i detaljerna i de olika lagmodellerna. Vilka krav ställs på patienten och på berörda läkare? Hur kontrolleras att lagarna följs? Hur har enskilda människor tänkt om sin rätt till dödshjälp? ”Den känns så omsorgsfullt skriven. Eftertänksam och pedagogisk och med en fin ton.” —Birgitta von Otter Valentin Sevéus har tidigare utgivit ett tjugotal böcker, varav ett halvdussin om och för fred på jorden, senast Att söka freden. Han har också producerat flera böcker om värdegrundsarbete och livskunskap.