Bläddra

Information och kommunikation 1 Lärobok, Office 2016

Kategorier: Affärsapplikationer Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Informationsteknik Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Information och kommunikation 1 Lärobok, Office 2016

Kategorier: Affärsapplikationer Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Informationsteknik Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Läroboken Information och kommunikation 1 är ett nyproducerat läromedel som handlar om informationsteknik i teori och praktik med hjälp av Office 2016 och Photoshop Elements. Boken ger alla redskap man behöver bland annat för att kunna producera bra informationsmaterial och genomföra muntliga och skriftliga presentationer. Boken är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer för gymnasiet (kurskod INFINF01). Den kan användas både för självstudier och för lärarledd undervisning. Boken kan användas för såväl Handels- och administrationsprogrammet som för andra gymnasieprogram, vuxenutbildning och företagsutbildningar för att få grundläggande kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation. Till boken hör en Arbetsbok med övningar och repetitionsuppgifter. Författaren till läromedlet – Meg Marnon – är en erfaren utbildningsproducent, författare och pedagog. Hon har producerat populära läromedel för gymnasiet och arbetsmarknadsutbildningar med inriktning på Office-programmen, IT, media och entreprenörskap sedan 1998. Hon har en fil mag. i litteraturvetenskap och är Informatör DHIM.