Bläddra

Information och kommunikation 1 Office 365 : Arbetsbok

Kategorier: Affärsapplikationer Informationsteknik Kontorsprogram
Köp här

Information och kommunikation 1 Office 365 : Arbetsbok

Kategorier: Affärsapplikationer Informationsteknik Kontorsprogram
Köp här
Arbetsboken till Information och kommunikation 1 är ett uppdaterat läromedel som handlar om informationsteknik i teori och praktik, med hjälp av Office 365. Läromedelspaketet ger dig alla redskap du behöver bland annat för att kunna producera bra informationsmaterial och genomföra muntliga och skriftliga presentationer. Arbetsboken innehåller extra övningar, repetitionsuppgifter, utvärderingsrapport, en mall för källkritik på internet.