Bläddra

Inga ord efter mig

Köp här

Inga ord efter mig

Köp här
Inga ord efter mig är en samling iakttagelser på några av livets strödda områden – somliga mycket strödda. De flesta av dessa livets områden har visserligen varit iakttagna tidigare, men förmodligen aldrig så ytligt. Och rimligen heller aldrig så osammanhängande.