Bläddra

Inkomstskatt – Supplement upplaga 16

Kategorier: Juridik

Inkomstskatt – Supplement upplaga 16

Kategorier: Juridik
Köp här

Supplementet kompletterar Inkomstskatt, Inkomstskatt del 1 och Inkomstskatt del 2.

I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under 2017. Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari 2018. Ny rättspraxis har beaktats till och med november 2017. Supplementet är disponerat efter sidnumreringen i den sextonde upplagan av boken Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt.

När man beställer någon av Inkomstskatt-böckerna från vår hemsida skickas ett tryckt exemplar av supplementet utan extra kostnad med varje order.