Bläddra

Innanför eller utanför

Köp här

Innanför eller utanför

Köp här
En bok om människors frihet och gemenskapens gränser i frikyrkorörelsen. Väckelserörelsens värme lockade, men luttringselden drev många människor ut med brännskador i själen.
     Detta är ett stycke svensk samhällsskildring och folkrörelsehistoria. Men i synnerhet är det ett flöde av närbilder av enskilda människors och familjers livsöden i kamp för andlig frihet i församlingsmiljöer som både befriar och begränsar.
     Studiet av 35 000 protokoll från 1850-talet fram till i dag visar hur församlingsvården förändrats, från en tid då upp till 50 % av medlemmarna uteslöts, till att i dag mer betona omsorg om människan och låta henne själv avgöra om sitt medlemskap.
     Kvar står den smärtsamma frågan -- hur har det gått för de tusen och åter tusen som inte orkade leva upp till församlingens krav?