Bläddra

Innovationer : dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Innovationer : dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Dagens ekonomi är kunskapsintensiv och snabbt föränderlig. Ekonomisk tillväxt är alltmer beroende av innovationer, av nya idéer, produkter och sätt att producera, marknadsföra och konsumera. Några exempel på innovationer som förändrat vår värld är elektriciteten, lasern, informationsteknologin och Internet. Men innovationer kan också bestå i gradvisa förbättringar av produktion och distribution. Innovationer uppstår inte i isolering utan i samverkan mellan företag, konsumenter, politiker, marknader och regelverk. Innovationer förnyar ekonomin, men utmanar också etablerade positioner för företag, regioner, nationer och för den enskilde. Att förstå vad innovationer är och hur de uppkommer är därför nödvändigt för den som vill förstå hur moderna ekonomier utvecklas. Innovationer ger en klargörande bild av vad innovationer är, hur de uppkommer, sprids och används. Författarna är samtliga ledande företrädare för svensk innovationsforskning. Boken tar upp innovationsforskningens rötter, betydelsen av plats och rum för innovationer, innovationer inom företag och organisationer, teknikbaserat tillväxtföretagande, villkoren för innovationspolitik och innovationers sociala dimensioner. Sammantaget ges en bred och mångfacetterad bild av ett snabbväxande kunskapsfält. Boken vänder sig till studenter inom ekonomi, teknik och samhällsvetenskap, till dem som arbetar med ledning och organisering av innovationer inom företag och myndigheter och till alla som vill ha en lättillgänglig orientering i innovationers betydelse för omvandling av ekonomi och samhällsliv. Dahméninstitutet är en nätverksorganisation som bygger på tvärvetenskapligt samarbete. Institutet samordnar forskare och praktiker engagerade inom området ”innovation och tillväxt”. Syftet med institutet är att undersöka, understödja och utveckla den svenska innovationspolitiken....