Bläddra

Innovationslabb för social inkludering : erfarenheter från Vinnova-finansierade projekt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Innovationslabb för social inkludering : erfarenheter från Vinnova-finansierade projekt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
I denna rapport presenteras en analys av erfarenheterna från tio projekt som finansierats inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering” under perioden 2017-2019. Analysen bygger på projektledarnas erfarenheter av att leda och organisera innovationslabben, som dokumenterats genom workshops, enkät och projektmaterial. Rapporten är framtagen inom ramen för det kunskapsstöd som drivs av Ideell Arena i samarbete med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.