Bläddra

Institutionsvård, incitament och information : En ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Institutionsvård, incitament och information : En ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA.

Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En växande andel placeringar utgörs också av ensamkommande flyktingbarn.
Det är kommunernas socialtjänst som beslutar om vilka barn eller tonåringar som ska placeras på ett HVB. Kommunerna agerar därmed som köpare på marknaden för institutionsvård. Ansvaret för tillsyn över vård i HVB ligger sedan den 1 juni 2013 hos en ny myndighet, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Syftet med rapporten är att diskutera förutsättningarna för att skriva och genomdriva kontrakt mellan kommunernas socialtjänst och HVB.