Bläddra

Intern styrning och kontroll

Köp här

Intern styrning och kontroll

Köp här
Boken förklarar, illustrerar, inspirerar och ger tips inom ett ämne som allt fler berörs av. Arbetet med intern styrning och kontroll ger stor nytta tillbaka i form av ökad effektivitet, färre otrevliga överraskningar och bättre konkurrenskraft. Författare: Torbjörn Wikland m.fl. Innehållsförteckning Förord Inledning Kapitel 1 Ordning och reda - en enklare förklaring till intern styrning och kontroll Kapitel 2 Om riskbegreppet - lite historik, djupare förklaringar och illustrationer Kapitel 3 Om kontrollbegreppet – lite historik, djupare förklaringar och illustrationer Kapitel 4 Ett verktyg för ledningen Kapitel 5 COSO: s ramverk - beskrivning av ramverket, mindre företag och nyttan med COSO Kapitel 6 Yttre krav och egennytta Kapitel 7 Bygga en bra intern styrning och kontroll Kapitel 8 Granska och säkra - roller och uppgifter Kapitel 9: Till slut - dagsläget för intern styrning och kontroll, vad som är på gång och vad som kanske kommer Bilaga