Bläddra

International Commercial Transactions

Köp här

International Commercial Transactions

Köp här

Den tredje upplagan innefattar, liksom den första upplagan 1998 och den andra upplagan 2000, en redogörelse för den internationella handelsrättens regelsystem och den blir därmed ett nödvändigt redskap för dem som är verksamma i internationell handel, såsom export- och importföretag, banker, transportföretag och försäkringsbolag. Många viktiga standardavtal, från bl.a. ICC, CMI, FIATA och BIMCO, ingår som bilagor. Den nya upplagan har kompletterats med Part III of Principles of European Contract Law och ICC Force Majeure klausul 2003 samt ICC hardshipklausul 2003. Dessutom kommenteras en ny konvention om transport av gods med flyg, Montrealkonventionen 1999.Alltsedan första upplagan används boken som kurslitteratur, förutom i Sverige och övriga Europa även i bl.a. Ryssland, USA och Japan. Boken är skriven på engelska.