Bläddra

Internationella relationer – – en kort introduktion

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Internationella relationer – – en kort introduktion

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Internationella relationer påverkar alla människors tillvaro: vår trygghet, vår ekonomiska välfärd, våra rättigheter och friheter samt vår gemensamma miljö. Övergången från en värld dominerad av stora imperier till en värld präglad av suveräna stater - vilka är inflätade i en invecklad väv av internationella institutioner, och som alla utövar politisk auktoritet i någon form - har haft långtgående följder för oss. I den här introduktionsboken beskrivs denna nya globala organi­sering av politisk auktoritet. För att visa hur internationella relationer fungerar diskuteras fyra områden i detalj: krig, ekonomi, rättigheter och kultur. Boken inleds med ett förord av Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Internationella relationer vänder sig till studenter på grundnivå i internationella relationer, statsvetenskap, historia och andra närliggande ämnen, men kan med behållning läsas av alla som är intresserade av att förstå det internationella politiska sammanhanget i dag.