Bläddra

Internet för Turism & Event : hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring

Köp här

Internet för Turism & Event : hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring

Köp här
Anders Sjöberg kodade sin första webbsajt 1994 när han startade annonstidningen Lila Tidningen. 1999 köpte han sajten stugor.com och har sedan dess arbetat heltid med internet. Han driver idag flera lönsamma affärsområden varav flera inom turism. 2007 köpte han en gård på Österlen som han idag hyr ut utan mellanhänder med hjälp av internet. I denna bok visar han på många av de nya möjligheter internet erbjuder för de som driver verksamhet inom turism, event och service. Boken lämpar sig för dem som driver någon verksamhet inom dessa branscher där nu internet är det viktigaste marknadsföringsmediet. För att utnyttja internet fullt ut och kostnadseffektivt är denna bok ett mycket bra hjälpmedel. Boken beskriver vad man kan göra via internet, hur och varför man bör göra det. Det är dock ingen konkret handbok. En punktlista vad man bör göra, hur man sökoptimerar samt en ordlista med de viktigaste orden man bör känna till inom turism och event ingår.