Bläddra

Internrevision för ständig förbättring

Köp här

Internrevision för ständig förbättring

Köp här
En internrevision har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet fungerar som det ska, det vill säga att företagets arbetssätt leder till önskade resultat och de mål som är uppställda samt att alla arbetar på det sätt som man har kommit överens om. Dessutom syftar revisionen till att fånga upp olika typer av förändringar, avvikelser och förslag.<br><br>
Boken är ett bra hjälpmedel vid genomgång av de olika faserna vid en internrevision. Den vänder sig bl.a. till dig som är internrevisor, marknadschef och verksamhetsansvarig