Bläddra

Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass, etnicitet/"ras", funktionalitet och ålder skapas föreställningar och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både enskilda individer och samhället i stort. 

Med hjälp av konkreta exempel visar författaren här hur också det sociala arbetet påverkas av dessa maktstrukturer, oavsett vilka intentioner socialarbetare har. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. 

Denna tredje upplaga har reviderats så att det intersektionella perspektivet utöver kön, sexualitet, klass och etnicitet/”ras” också inkluderar funktionalitet och ålder. Bokens konkreta exempel har utvecklats och fördjupats och ny forskning har inkluderats.

Tina Mattsson är docent i socialt arbete, socionom och genusvetare. Hon är verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet.