Bläddra

Introduction to American commercial law

Köp här

Introduction to American commercial law

Köp här

Det finns många likheter mellan svensk och amerikansk affärsjuridik, men också flera väsentliga skillnader. Denna introduktion till amerikansk affärsjuridik ger viktiga grundkunskaper som företagare och deras rådgivare bör känna till när de gör affärer som skall regleras av amerikansk rätt. Boken syftar till att vare ett värdefullt stöd för jurister som kommer i kontakt med amerikansk rätt i egenskap av advokat, bolagsjurist, domare, eller juridikstuderande.
Genom ett utförligt sakregister med många juridiska termer fungerar boken som en ordbok som ger snabba inblickar i vad som gäller.

En värdefull överblick över grundläggande regler inom amerikansk affärsjuridik
Är letters of intent eller andra preliminära handlingar bindande under amerikansk rätt? Varför hänvisar amerikanska avtal som regel till consideration? Bär moderbolag ansvar för amerikanska dotterbolags skulder och förpliktelser? Kan utländska domar verkställas i USA? Vad menas med equitable remedies?

Boken är också ett kraftfullt verktyg för att förbättra Din förståelse av det juridiska språkbruk som används av engelsktalande jurister. Genom dess detaljerade register, kan Du snabbt slå upp och läsa om affärsjuridiska ord och termer och därigenom förbättra Din förmåga att kommunicera med kollegor i USA och andra engelsktalande länder.

Boken redogör för flera centrala områden inom amerikansk affärsjuridik som företag och dess rådgivare behöver känna till vid förhandlingar och övriga affärsförbindelser där amerikansk rätt måste beaktas:

1. Introduction
2. Constitutional Law
3. Civil Procedure
In General, Subject Matter Jurisdiction, Personal Jurisdiction, Choosing the Appropriate Court, Choice of Law, Pleadings, Discovery, Trial, Injunctive Relief, Adjudication Without Trial, Verdicts and Judgments, Recognition and Enforcement of Judgments, Special Proceedings, Attorneys’ Fees
4. Contract Law
In General, The Offer, The Acceptance, Consideration, Formal Requirements, Parole Evidence Rule, Preliminary Agreements, Performance, Warranties Under the U.C.C., Disclaimers and Limitation of Remedies under the U.C.C., Remedies for Breach of Contract
5. Corporate Law
Forms of Business, Sources of Laws Effecting Corporations, Distinctive Features of Corporations, Selecting a Jurisdiction for Incorporation, Qualifying To Do Business in Other Jurisdictions, Forming the Corporation, Shareholders, Management, Dividends, Extraordinary Corporate Transactions, Shareholder Litigation
6. Employment Law
At-Will Employment, Has The Employer Promised Job Security? Just Cause, Unlawful Termination, Retaliatory Discharge, Wage Laws, Remedies, Agreements Not to Compete
7. Business Torts
Interference with Business Relations, Product Liability