Bläddra

Introduktion till socialpsykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Introduktion till socialpsykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Introduktion till socialpsykologi är en grundläggande lärobok i socialpsykologi som nu kommer i ny upplaga. Författarna presenterar en bred översikt över olika teorier om mänskliga möten och den sociala omgivningens påverkan på individen. Dessutom behandlas några för socialpsykologin centrala områden såsom grupper och grupprocesser, kommunikation samt attityder och värderingar. Denna nya upplaga har genomgått en allmän förnyelse men den bärande strukturen har behållits. Boken lämpar sig för introducerande kurser i socialpsykologi inom samhällsvetenskapliga ämnen, pedagogiska utbildningar samt utbildningar inom vård och omsorg. Andra upplagan