Bläddra

Introduktion till vetenskapsteorin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Köp här

Introduktion till vetenskapsteorin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Köp här
Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskaper. Boken är därför användbar oavsett vilken vetenskap man primärt är mest intresserad av. I tretton kapitel behandlas: vetenskapens framväxt; begreppet kunskap; hypoteser och hypotesprövning; vetenskapliga data; kvantitativa och kvalitativa metoder; orsaker och korrelationer; förklaringar; förklaringar i samhällsvetenskaperna och humaniora; vetenskapliga lagar; kroppmedvetandeproblemet; teorier, modeller och verkligheten; teorier om vetenskapens utveckling; vetenskap och värderingar. Ett särskilt appendix tar upp elementära logiska begrepp av nytta för diskussionen om hypotesprövning och vetenskapliga lagar. Till kapitlen hör en uppsättning diskussions- och övningsuppgifter. Den andra upplagan innehåller flera nyskrivna avsnitt: om att veta att man vet; om observationer i historien och källkritisk metod; om mentalt orsakande; om feministisk vetenskapskritik. Ett antal figurer och illustrationer har tillkommit, och övningsuppgifter och litteraturhänvisningar har kompletterats. Lars-Göran Johansson är docent och universitetslektor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.