Bläddra

Intyg inom hälso- och sjukvården : praktisk handbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Intyg inom hälso- och sjukvården : praktisk handbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Intyg och utlåtanden utfärdas av många olika befattningshavare inom hälso- och sjukvården – i första hand läkare men även psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandläkare och optiker. För mottagarna av intyg och utlåtande är det av största vikt både att intygsutfärdarna är kompetenta och att dokumenten följer gällande föreskrifter samt är utformade så att de kan förstås. Ett dåligt/felaktigt intyg eller utlåtande kan få betydande negativa konsekvenser för i första hand den enskilde men även för intygsutfärdaren. Bestämmelser om intyg och utlåtande omfattar många lagar och andra författningar och berör många myndigheter. Det är inte alltid lätt för intygsutfärdaren att få klarhet i alla dessa regler. I denna bok redovisas gällande bestämmelser. Boken vänder sig till alla som utfärdar intyg och utlåtande inom hälso- och sjukvården. Vad gäller mottagare av intyg och utlåtande är boken viktig för åtskilliga. Som exempel har boken intresse för försäkringskassor, socialförvaltningar, domstolar, fackliga organisationer, handikapporganisationer, advokater, länsstyrelser, yrkesinspektion m.fl. Även enskilda har intresse av att i en bok kunna få del av detta breda spektrum av regler.